امروز چهار شنبه 15 مرداد 1399
اخبار سامانه دارویی
عنوان خبر
احراز هویت شرکت ها
تاریخ ثبت خبر
1398/12/17
تصویر خبر
متن خبر
هر شرکت توزیع کننده (سراسری یا استانی) می بایست حداقل دو شناسه یکتا از سامانه تریس (trace) دریافت نماید:
1- شناسه یکتای دفتر شرکت: با استفاده از کدپستی محل دفتر شرکت و کداپیدمولوژیک انبار دارو شرکت
2- شناسه یکتای انبار/سردخانه دارو: با استفاده از کدپستی محل انبار/سردخانه و کداپیدمولوژیک انبار دارو/سردخانه شرکت.
در صورتی که یک شرکت پخش، دارای چندین انبار/سردخانه باشد می بایست برای هر یک از انبار/سردخانه  های خود، شناسه یکتا دریافت نماید ولی برای دفتر شرکت فارغ از تعداد انبار/سردخانه، صرفا یک شناسه یکتا دریافت می شود (در صورت داشتن چندین دفتر، ثبت یکی از دفترها کفایت می کند).
شایان ذکر است برای ثبت انبار می بایست حتما از نوع واحدِ "انبار دارو و واکسن" استفاده نمایید.