امروز چهار شنبه 15 مرداد 1399
اخبار سامانه دارویی
عنوان خبر
کد رهگیری گواهی حمل قرنطینه
تاریخ ثبت خبر
1398/11/06
تصویر خبر
متن خبر
به اطلاع کلیه ی شرکت های وارد کننده، توزیع کننده سراسری و استانی می رساند از تاریخ 1398/11/10 برای تکمیل فرم توزیع(ارسال از گمرک به انبار) و از انبار به سایر انبارها داشتن کد رهگیری گواهی حمل سامانه قرنطینه الزامی می باشد.