امروز چهار شنبه 13 فروردین 1399
اخبار سامانه دارویی
عنوان خبر
به روز رسانی اطلاعات شرکت ها
تاریخ ثبت خبر
1398/10/03
تصویر خبر
متن خبر
کلیه شرکت های وارد کننده، پخش سراسری و استانی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام نمایند

جهت دریافت شناسه یکتا کشاورزی به شبکه دامپزشکی شهرستان محل فعالیت(شهرستان محل کد پستی)


مراجعه و پس از ویرایش و تکمیل اطلاعات، شناسه یکتای کشاورزی را دریافت نمایید