امروز چهار شنبه 15 مرداد 1399

در راستاي تحقق اهداف عاليه جمهوري اسلامي ايران واهداف و برنامه هاي دامپزشكي كشور، دفتر فناوري اطلاعات وارتباطات

بر مبناي ارزش هاي ايراني واسلامي ، با استفاده از آخرين يافته هاي علمي وفناوري مسئول راهبري تحول ، توانمندسازي نيروي

انساني وتوسعه خدمات الكترونيك سازمان دامپزشكي كشوراست.


روابط عمومی سازمان: 88962384-021

مدیر کل دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات: 88962384-021

شماره تماس های سازمان دامپزشکی کل کشور: 88953400-021

داخلی های سازمان دامپزشکی کل کشور در مورد انتقادات و پیشنهادات: دکتر سلیم پور (3840 )

*****************************************************************************************
*****************************************************************************************